Voor wie?

Op dit moment is één op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt jonger dan achttien jaar. Deze jonge mensen hebben veel meegemaakt en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Ze komen uit oorlogsgebieden of gebieden waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Veel van hen komen terecht in een asielzoekerscentrum (azc). De ouder- kind relatie is door wat een gezin meemaakt en de situatie waarin zij nu verkeren veranderd; de ouders hebben hier in Nederland een andere rol dan ze in hun land van herkomst hadden. Bovendien is er weinig privacy omdat de gezinnen in één ruimte leven en slapen. Eenmaal hier in Nederland bevinden de kinderen en jongeren zich, met of zonder familie, in een kwetsbare situatie.

Wat?

In samenwerking met bewoners van het Asielzoekers centrum organiseren wij laagdrempelige creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, in een veilige en vertrouwde omgeving. De positieve energie van kinderen, jongeren en bewoners van het azc tijdens dit wekelijkse aanbod geeft hen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken, bewust te worden van zichzelf en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Naast ons wekelijkse aanbod op dinsdag avond en woensdag middag, organiseren wij ook regelmatig familieprojecten. Om zo als ouder(s) en kinderen, als gezin in een ontspannen sfeer met elkaar bezig te zijn. Door participatieprojecten met bewoners en vrijwilligers uit de omliggende wijken, wordt men uitgedaagd om elkaars cultuur te delen en wederzijds begrip te bevorderen. Zodat we met elkaar grenzen kunnen verleggen en bruggen kunnen bouwen.

Waar?

Kleurfabriek Nijmegen is actief op het Asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen. Het AZC is gevestigd in de voormalige Prins Hendrik Kazerne te Nijmegen-oost. Er wonen ongeveer 400 mensen waarvan ruim honderd kinderen en jongeren.Voor deze doelgroep biedt Stichting Kleurfabriek Nijmegen op het azc een plek waar kinderen weer kind kunnen zijn en hun ervaringen even kunnen vergeten. Het azc Nijmegen is voor de bewoners het eerste contact met de Nederlandse samenleving. Kinderen en volwassenen hebben het recht om hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en hun eigen taal te spreken. Kleurfabriek Nijmegen ziet dit als een verrijking van onze samenleving.

Dit is Kleurfabriek Nijmegen

Kleurfabriek Nijmegen