Over de Kleurfabriek Nijmegen

Wij zijn Stichting De Kleurfabriek, een vrijwilligersorganisatie die vanaf 2015 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren op het asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen.

Vanaf 2012 organiseerde De Vrolijkheid op veel AZC’s in Nederland activiteiten, ook op het AZC in Nijmegen.  Eind 2014 stopte de Vrolijkheid met haar werk op kleine AZC’s, die in de stad lagen. Daarmee hield hun werk in Nijmegen op. Gerda de Vries en Chantal Hartvelt, die als coördinatoren voor de Vrolijkheid in Nijmegen werkzaam waren, besloten hun werk op het AZC voor te zetten als vrijwilliger.

Wij hebben gezien en ervaren wat er speelt en wat er nodig is en wilden dit mooie, bijzondere, en kleurrijke werk graag voortzetten.

Zij hebben in 2015 Stichting De Kleurfabriek opgericht.

Op dit moment telt de Kleurfabriek een stuk of 17 vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor de kinderen van 3-16 jaar die op het AZC wonen. 

We werken samen met COA: zij stellen ruimtes beschikbaar, zorgen voor de schoonmaak ervan, geven ons regelmatig een update over bewoners die vertrekken dan wel aankomen op het AZC. We hebben overleg met de activiteitenbegeleiders van COA.  Daarnaast hebben wij overleg met de maatschappelijk werkster van de GGD. Andere organisaties die ons steunen zijn Stip-Oost, Gemeente Nijmegen, Stichting Leergeld, Stichting Steunfonds klub- en buurthuiswerk, Apostolisch Genootschap. Ook diverse particulieren ondersteunen ons financieel.         

 

Het bestuur

Marco Dooijes

Voorzitter

Maria van Kan

Secetaris

Niek Thomassen

Penningmeester

Het bestuur heeft een voorwaardenscheppende rol ten aanzien van de continuïteit en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering. De coördinator Stella Kaspers is verantwoordelijk voor het aannemen en begeleiden van vrijwilligers. Zij onderhoudt de contacten met COA en maatschappelijk werk. Daarnaast zorgt zij voor de benodigde materialen en het beheer van de ruimtes. Ook legt zij verantwoording af aan het bestuur, waar zij dus geen plaats in heeft.

Meer weten?

Mocht u meer van ons willen weten of ons financieel ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren.