Over de Kleurfabriek Nijmegen

Wij zijn Stichting De Kleurfabriek, een vrijwilligersorganisatie die vanaf 2015 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren op het asielzoekerscentrum (AZC) in Nijmegen. Vanaf 2012 organiseerde De Vrolijkheid op veel AZC’s in Nederland activiteiten, ook op het AZC in Nijmegen.  Eind 2014 stopte de Vrolijkheid met haar werk op kleine AZC’s, die in de stad lagen. Daarmee hield hun werk in Nijmegen op. Gerda de Vries en Chantal Hartvelt, die als coördinatoren voor de Vrolijkheid in Nijmegen werkzaam waren, besloten hun werk op het AZC voor te zetten als vrijwilliger.
Wij hebben gezien en ervaren wat er speelt en wat er nodig is en wilden dit mooie, bijzondere, en kleurrijke werk graag voortzetten.
Zij hebben in 2015 Stichting De Kleurfabriek opgericht. Op dit moment telt de Kleurfabriek een stuk of 10 vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor de kinderen van 3-16 jaar die op het AZC wonen. Daarnaast kunnen we voor de activiteiten in de zomervakantie zoals het zomerkamp nog een beroep doen op een aantal vrijwilligers die zelf ooit als jongere op het AZC  hebben gewoond. We werken samen met COA: zij stellen ruimtes beschikbaar, zorgen voor de schoonmaak ervan, geven ons regelmatig een update over bewoners die vertrekken dan wel aankomen op het AZC. We hebben overleg met de activiteitenbegeleiders van COA.  Andere organisaties die ons steunen zijn Stip-Oost, Gemeente Nijmegen, Stichting Leergeld, Stichting Steunfonds klub- en buurthuiswerk, Apostolisch Genootschap. Diverse particulieren ondersteunen ons financieel.           

Ronald van Lohuizen

Voorzitter

Elma Roosen

Bestuurslid

Chantal Hartvelt

Secetaris

Bahareh Nouri

Bestuurslid

Gerda de Vries

Penningmeester

Meer weten?

Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten over het bestuur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren.